Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ!!!! ΜΟΛΙΣ 768,009 ΟΙ ΔΗΜΌΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ...

Επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες και εννέα δημόσιοι υπάλληλοι απογράφηκαν, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρουσίασαν οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών. Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ, για την απογραφή των οποίων δε δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. «Οι αριθμοί διαψεύδουν μια συστηματική και χρόνια παραποίηση, διαστρέβλωση της πραγματικότητας με τα περί 1,5 - 2 ακόμη και 2,5 εκατ. δημοσίων υπαλλήλων. Αποδεικνύεται ότι τόσο σε αριθμό όσο και σε μισθολογική δαπάνη είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε.» ανακοίνωσε από την πλευρά της η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΕΔΥ).

Ηλικιακά, σύμφωνα με την απογραφή, μικρότεροι των 20 ετών είναι 4.174 δημόσιοι υπάλληλοι, από 20 ως 30 χρόνων είναι 86.246, από 30 ως 40 φτάνουν τους 205.277, από 40 ως 50 καταμετρήθηκαν 258.280 εργαζόμενοι, από 50 ως 60 ετών 168.958, ενώ άνω των 60 ετών εγγράφηκαν στο σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών 43.743.

Ως μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου, δικαστικοί λειτουργοί και δημόσιοι λειτουργοί εγγράφηκαν 625.738 άνθρωποι, δηλαδή ποσοστό 82% του συνολικού αριθμού. Επίσης, 53.833 εργαζόμενοι (7%) καταχώρησαν το ΑΦΜ τους ως υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ενώ ως υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δηλώθηκαν 44.811 (6%). Ακόμη, ως συμβασιούχοι έργου εγγράφηκαν 14.345 (2%), αιρετοί δήλωσαν 12.609 (2%), επι θητεία 7.495 (1%) ενώ οι ωρομίσθιοι και ημερομίσθιοι έφτασαν τους 4.614 (1%). Ως μετακλητοί καταχωρήθηκαν στην απογραφή 1.175, με έμμισθη εντολή 1.003, ως μέλη διοικητικών συμβουλίων 493 ενώ ως πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διοικητές και υποδιοικητές οργανισμών 380.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για την ολοκλήρωση της ενιαίας αρχής πληρωμών που θα αρχίσει πιλοτικά τον Οκτώβριο, παράλληλα με το ισχύον σύστημα. Από το 2011 θα πληρώνονται όλοι από την ενιαία αρχή πληρωμών. Ο κ. Ραγκούσης σημείωσε ακόμα ότι από τους ελεγκτές της τρόικας δεν τέθηκε θέμα κατάργησης οργανικών θέσεων στο Δημόσιο. Ωστόσο, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, «όπου χρειαστεί και με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων θα γίνουν συγχωνεύσεις και μετακινήσεις προσωπικού». Από την πλευρά του ο κ. Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι με την απογραφή θα υπάρχει εικόνα για την ακριβή μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων σ' ένα καθεστώς απόλυτης διαφάνειας.

Μετά την ανακοίνωση των συγκεντρωτικών στοιχείων, η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει τα εξής:

«Οι αριθμοί διαψεύδουν μια συστηματική και χρόνια παραποίηση, διαστρέβλωση της πραγματικότητας με τα περί 1,5 - 2 ακόμη και 2,5 εκατ. Δημοσίων Υπαλλήλων. Αποδεικνύεται ότι τόσο σε αριθμό όσο και σε μισθολογική δαπάνη είμαστε κάτω από το Μ.Ο. της Ε.Ε. Είναι ώρα από την προπαγάνδα να έρθουμε στην ουσία. Συγκεκριμένα:

* Στον τερματισμό της πολιτικής απαξίωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της ιδιωτικοποίησής τους. Δηλαδή της εμπορευματοποίησης των δημοσίων και κοινωνικών αγαθών και την επιβάρυνση των πολιτών με δυσβάσταχτο κόστος για τα μείζονα και αναγκαία για αξιοπρεπή διαβίωση.
* Στη δημοκρατική αναδιοργάνωση και την παραγωγική ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, που σημαίνει, πρώτα απ’ όλα, ξερίζωμα των λογικών περί κράτους - λάφυρου, του εκάστοτε νικητή των εκλογών.
* Στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβής, εκσυγχρονισμό μέσων και διαρκή εκπαίδευση, ανανέωση δυναμικού και δυνατοτήτων, αξιοκρατία.
* Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με σαφείς προτάσεις, συγκεκριμένες θέσεις και διεκδικήσεις, σταθερά επιδιώκει την αύξηση της κοινωνικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών, τον απεγκλωβισμό από οποιαδήποτε λειτουργία ή διαδικασία που βρίσκεται στο πλέγμα ιδιωτικών, παρασιτικών ή αδιαφανών, πρακτικών ενός φθαρμένου και σε κρίση συστήματος.

»

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΒΙΑ

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΒΙΑ
ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΒΙΑ
ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΒΙΑ
ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΒΙΑ

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

Πρόστιμο 12,5 εκατ. ευρώ στην Carrefour από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πρόστιμο 12,5 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε. για εναρμονισμένη πρακτική στον καθορισμό τιμών πώλησης και προμηθειών. Από τη μεριά της η εταιρεία τονίζει ότι σέβεται τον θεσμικό ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και προσθέτει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος της.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η εταιρεία καταδικάστηκε ομόφωνα διότι "καθόριζε τις τιμές μεταπώλησης στο δίκτυο δικαιόχρησης (franchise) για τη λειτουργία καταστημάτων «5’Mαρινόπουλος». Επίσης διότι περιόριζε τις διασταυρούμενες πωλήσεις μεταξύ των διανομέων και δικαιοδόχων εντός του συστήματος (σε συνδυασμό με ρήτρες αποκλειστικής προμήθειας)".

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Carrefour εφάρμοζε πολιτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης, αφενός μέσω συμβατικών ρητρών που δέσμευαν τους δικαιοδόχους να ακολουθούν κατά κανόνα τις προτεινόμενες από αυτήν τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων τους, και αφετέρου μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που – κατά την πρώιμη φάση λειτουργίας του – καθιστούσε τη διαχείριση τιμών ιδιαίτερα δυσχερή και χρονοβόρα στην πράξη, επιτείνοντας έτσι τη διαρθρωτική ακαμψία των τιμών.

Η Επιτροπή υποχρέωσε την εταιρεία να παύσει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και την απείλησε σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης των παραβάσεων, με χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής της. Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά καταδίκη της ελληνικής θυγατρικής της πολυεθνικής Carrefour.

Προηγήθηκε η «υπόθεση DIA», στην οποία επιδικάστηκε πρόστιμο πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Το θέμα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες των εταιρειών Σίσκος Γκρουπ Α.Ε., Θεσσαλονίκη Σούπερ Μάρκετ, Ακρίτας και Ακρίτας Υπεραγορά περί παράβασης των κανόνων ανταγωνισμού από την επιχείρηση Carrefour Μαρινόπουλος. Η καταγγελία αφορούσε το σύστημα δικαιόχρησης (franchise) στην αλυσίδα 5 Μαρινόπουλος.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Σεβόμαστε το θεσμικό ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ωστόσο θα θέλαμε να εκφράσουμε την έκπληξή μας για το περιεχόμενο της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας απέναντι σε αυτήν την απόφαση, την οποία θεωρούμε καταφανώς άδικη.

Ο Όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος αποτελεί τη μεγαλύτερη αλυσίδα λιανεμπορίου στη χώρα μας και έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με περισσότερους από 15.500 εργαζομένους, που θα συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες και συνεργάτες του».

πηγή
enet.gr, 16:18 Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

the Fear

Lily Allen "The Fear." mk II from phil tidy on Vimeo.
The Fear lyrics
Songwriters: Allen, Lily; Kurstin, Gregory;

I want to be rich and I want lots of money
I don't care about clever I don't care about funny
I want loads of clothes and fuckloads of diamonds
I heard people die while they are trying to find them

And I'll take my clothes off and it will be shameless
'Cuz everyone knows that's how you get famous
I'll look at the sun and I'll look in the mirror
I'm on the right track, yeah I'm on to a winner

I don't know what's right and what's real anymore
And I don't know how I'm meant to feel anymore
And when do you think it will all become clear?
'Cuz I'm being taken over by the Fear

Life's about film stars and less about mothers
It's all about fast cars and cussing each other
But it doesn't matter cause I'm packing plastic
And that's what makes my life so fucking fantastic

And I am a weapon of massive consumption
And its not my fault it's how I'm programmed to function
I'll look at the sun and I'll look in the mirror
I'm on the right track, yeah we're on to a winner

I don't know what's right and what's real anymore
And I don't know how I'm meant to feel anymore
And when do you think it will all become clear?
'Cuz I'm being taken over by the Fear

Forget about guns and forget ammunition
'Cuz I'm killing them all on my own little mission
Now I'm not a saint but I'm not a sinner
Now everything is cool as long as I'm getting thinner

I don't know what's right and what's real anymore
And I don't know how I'm meant to feel anymore
And when do you think it will all become clear?
'Cuz I'm being taken over by the Fear

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Guernica


Διάλογος στο TVXS

ΘΕΜΑ

ΣτΕ: Ίδρυση τζαμιών και ναών χωρίς άδεια από την κυβέρνηση


popkiller στις 2. Ιούλιος 2010 - 19:23. #364037

Αντε και στον διαχωρισμό του κράτους από την εκκλησία επιτέλους!!

* απάντηση


Euaggelos στις 2. Ιούλιος 2010 - 23:57. #364135

α αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα
καλόοοοοοοοοοο
Από την γέννηση των πρώτων φυλών έως την εμφάνιση πλανηταρχών η εκάστοτε στρατιωτικοπολιτική ηγεσία συνεργάζεται και "αλληλεπιδρά" ή και χωρίς εισαγωγικά με την επικρατούσα πίστη και θρησκεία. Από σαμάνους, μάγους, μάντεις πήγαμε σε πάπες, πατριάρχες, ιμάμηδες κλπ... αντίστοιχα από οπλαρχηγούς - γέρο σοφούς στους στρατηγούς - πολιτικούς.
Η θρησκεία είναι μια μαγκούρα και όποιος τη χρειάζεται την χρησιμοποιεί...
και παραφράζοντας... όποιος πάλι δέ χρειάζεται ας προσέχει αυτόν που έχει στο χέρι τη μαγκούρα...

Είναι σαν να λέμε να επικρατήσει παγκόσμια ειρήνη! ισότητα! αγάπη!
χμμ...
Είναι σαν να λέμε να εξαφανιστεί ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ
αυτός που είναι πάντα ικανός να βομβαρδίσει πόλεις γεμάτες αμάχους αλλά και να δημιουργήσει το πίνακα μνήμης της Guernica
...
Βέβαια η ελπίδα πως στον ανθρώπινο παράγοντα θα εξαφανιστούν τα μεμπτά στοιχεία και θα παραμείνουν αυτά που αξίζει να υμνούμε ας υπάρχει
και γιαυτή την ελπίδα ας αγωνιζόμαστε
...
αλλά και ένα καλό αστείο πρέπει να το ξεχωρίζουμε...