Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2007

the luckiest mule in the world
Σώθηκε από 4 λιοντάρια και 3 κροκόδειλους!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Billy Joel & Cass Dillon: "Christmas In Fallujah" (Premiere)

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2007

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΪΝΣΤΑΪΝ ΚΑΙ ΦΡΟΫΝΤ

Η επιστολή του Αινστάιν
----------------

30 Ιουλίου 1932
Πότσδαμ


Αγαπητέ κ.Φρόυντ,

Η πρόταση , η οποία μου έγινε από την Κοινωνία των Εθνών και από το «Διεθνές Ινστιτούτο Πνευματικής Συνεργασίας» των Παρισίων, να επιλέξω κάποιον για μιά ανταλλαγή απόψεων σε ένα θέμα της εκλογής μου, μου προσφέρει την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ένα ερώτημα, το οποίο, υπό τις σημερινές παγκόσμιες συνθήκες, εμφανίζεται από τα πιό επείγοντα που αντιμετωπίζει ο πολιτισμός.

Το ερώτημα είναι : υπάρχει τρόπος να απαλλαγούν οι άνθρωποι από την μοίρα του πολέμου; Είναι πιά γνωστό ότι με την πρόοδο της σύγχρονης επιστήμης, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει γίνει ζήτημα ζωής ή θανάτου για τον πολιτισμό. Εν τούτοις, παρά την καλή μου θέληση, όλες οι προσπάθειες δεν έχουν καταλήξει σε τίποτα το συγκεκριμένο.

Έχοντας απαλλαγή απο εθνικιστικές προκαταλήψεις, έχω έναν απλό τρόπο αντιμετωπίσεως της εξωτερικής όψεως, δηλαδή της οργανωτικής, του προβλήματος : τα κράτη να δημιουργήσουν ενα νομοθετικό και δικαστικό όργανο, το οποίο να αναλάβη την εξομάλυνση όλων των διαφορών που αναφύονται μεταξύ τους. Σήμερα, όμως στερούμεθα αυτού του υπερεθνικού οργάνου, το οποίο, θα ήταν σε θέση να εκδίδη αδιαφιλονίκητες αποφάσεις και να επιβάλλη δυναμικά την εκτέλεση των αποφάσεών του.

Φθάνω έτσι στο πρώτο μου αξίωμα : Προκειμένου να εξασφαλισθή η διεθνής ειρήνη, επιβάλλεται όπως κάθε κράτος παραιτηθή, μέσα σε λογικά όρια, από μερικά των κυριαρχικών του δικαιωμάτων. Αυτός είναι αναμφισβήτητα ο μόνος δρόμος για να φθάσουμε σε παρόμοια ειρήνη.


ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΞΙΩΜΑ

Η αποτυχία, παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν την τελευταία δεκαετία προς αυτή την κατεύθυνση, μας πείθει ότι επεμβαίνουν ισχυροί ψυχολογικοί παράγοντες, οι οποίοι παραλύουν κάθε προσπάθεια.
Μερικοί από τους εν λόγω παράγοντες είναι προφανείς. Η δίψα της εξουσίας της κρατούσης τάξεως είναι, σε όλα τα κράτη, αντίθετη πρός κάθε περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας.
Αυτή η υπέρμετρη επιθυμία πολιτικής εξουσίας συμβαδίζει με τους στόχους εκείνων, οι οποίοι αποβλέπουν μόνο σε οικονομικά πλεονεκτήματα.
Αναφέρομαι, κυρίως, σε αυτή την περιωρισμένη, αλλά αποφασιστική ομάδα, η οποία, δραστήρια σε κάθε κράτος και αδιάφορη προς κάθε «κοινωνικό περιορισμό», βλέπει στον πόλεμο, δηλαδή στην κατασκευή και πώληση πυρομαχικών, απλώς και μόνο μιά ευκαιρία προωθήσεως των ατομικών της συμφερόντων. Πώς είναι δυνατόν αυτή η μειονότητα να κατορθώνη να υποδουλώνη στην απληστία της την μάζα του λαού, η οποία το μόνο που περιμένει από ένα πόλεμο είναι να υποφέρη και να χάση;

Μια λογική απάντηση θα ήταν ότι η μειονότητα, η οποία εκ περιτροπής κατέχει την εξουσία, εξουσιάζει πριν απ'όλα το σχολείο και τον Τύπο και, επί πλέον, τις θρησκευτικές οργανώσεις. Αυτό της επιτρέπει να κατευθύνη και να παραπλανά τα αισθήματα της μάζας, καθιστώντας την όργανο της πολιτικής της.

Ωστόσο, και αυτή η απάντηση δεν δίνει μιά ωλοκληρωμένη εξήγηση και προκαλεί ένα επόμενο ερώτημα : Πώς είναι δυνατόν η μάζα να αφήνεται να εξάπτεται με τα μέσα που αναφέραμε, φθάνοντας στο πάθος και το ολοκαύτωμά της;


Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ

Στο ερώτημα αυτό υπάρχει μιά δυνατή απάντηση: Γιατί στόν άνθρωπο είναι έμφυτη η ευχαρίστηση του μίσους και της καταστροφής.

Υπό ομαλές συνθήκες, το πάθος αυτό παραμένει εν υπνώσει και και αφυπνίζεται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Είναι εύκολο όμως το πάθος αυτό να μεταβληθή σε ομαδική ψύχωση. Φθάνουμε έτσι στό τελευταίο ερώτημα: Είναι δυνατόν να καθοδηγηθή η ψυχολογική ανάπτυξη των ανθρώπων σε τρόπο ώστε να καταστή ικανός να αντισταθή στην ψύχωση του μίσους και της καταστροφής;

Δεν αναφέρομαι εδώ μόνο στις λεγόμενες αμόρφωτες μάζες. Η πείρα αποδεικνύει ότι εκείνη που υποκύπτει πρώτη σε αυτές τις ομαδικές καταστρεπτικές
υποβολές, είναι η λεγόμενη «διανόηση». Γιατί ο διανοούμενος δεν έχει άμεση επαφή με την σκληρή πραγματικότητα, την οποία ζη μέσα από την πιό εύκολη συνοπτική μορφή της: την τυπωμένη σελίδα.

Καταλήγω: Αναφέρθηκα έως τώρα σε πολέμους μεταξύ κρατών, δηλαδή σε διεθνείς πολέμους. Έχω όμως πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι το επιθετικό ένστικτο ενεργεί και υπό άλλες συνθήκες: αναφέρομαι στους εμφυλίους πολέμους π.χ., τους οφειλόμενους κάποτε σε θρησκευτικό φανατισμό και κάποτε, όπως σήμερα σε κοινωνικούς παράγοντες, ή ακόμη στις φυλετικές καταστάσεις μειονοτήτων.

Ξέρω ότι στα βιβλία σας μπορούμε να βρούμε σαφείς ή έμμεσες απαντήσεις σε όλα τα ερωτηματικά αυτού του προβλήματος. Που είναι και επείγον και απαράγραπτο. Θα ήταν ωστόσο πάρα πολύ χρήσιμο σε όλους μας, αν μας εκθέτατε το πρόβλημα της παγκοσμίου ειρήνης υπό το φώς των τελευταίων ανακαλύψεών σας, γιατί αυτό θα μας δείξη τον δρόμο για νέους και αποτελεσματικούς τρόπους δράσεως.


Εγκάρδια δικός σας

ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΙΝΣΤΑΙΝ

-----------


Η επιστολή του Αινστάιν
----------

Βιέννη Σεπτέμβριος 1932

Αγαπητέ κ. Αινστάιν,

Αρχίζετε με τη σχέση μεταξύ νόμου και δυνάμεως. Μπορώ να αντικαταστήσω τη λέξη «δύναμη» με την πιό σκληρή και ωμή λέξη «βία»; Δίκαιο και βία αποτελούν για μας όρους εκ διαμέτρου αντίθέτους.

Είναι εύκολο να αποδείξουμε ότι το ένα ανεπτήχθη από το άλλο. Και, άν ανατρέξουμε στην αρχαιότητα για να επαληθεύσουμε ότι αυτό ίσχυε ανέκαθεν, η λύση του προβλήματος δεν θα είναι δύσκολη.

Οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των ανθρώπων λύονται κατ' αρχήν με τη χρήση βίας. Αυτό συμβαίνει σε όλο το ζωικό βασίλειο, στο οποίο ανήκει και ο άνθρωπος. Στον άνθρωπο, όμως, θα πρέπει, για την αλήθεια, να προσθέσουμε και τις ιδεολογικές συγκρούσεις οι οποίες , προκειμένου να είναι αποφασιστικές απαιτούν μιά άλλη τακτική. Αυτό όμως συνέβη αργότερα, όπως θα δούμε συνέχεια.

Αρχικά, σε μιά μικρή ανθρώπινη ομάδα, η μεγαλύτερη μυική δύναμη αποφάσιζε σε ποιόν θα ανήκε κάτι, ή τίνος η θέληση θα επικρατούσε. Σύντομα όμως η μυική δύναμη αντικατεστάθη από την χρήση οργάνων: νικούσε όποιος είχε το καλύτερο όπλο, ή το χρησιμοποιούσε με περισσότερη επιτηδειότητα.

Με την εμφάνιση των όπλων, η πνευματική υπεροχή αρχίζει και παίρνει τη θέση της κτηνώδους μυικής δυνάμεως, παρ' όλο ότι ο τελικός σκοπός του αγώνος παραμένει ο ίδιος: το ένα από τα δύο μέρη υποχρεώνεται να παραιτηθή από τις διεκδικήσεις του, ή τις αντιρρήσεις του.

Αυτό επιτυγχάνεται κατά τρόπο ριζικώτερο, όταν η βία εξουδετερώνει οριστικά τον αντίπαλο, δηλαδή τον σκοτώνει. Το σύστημα αυτό έχει δύο πλεονεκτήματα: ότι ο αντίπαλος δεν μπορεί να επαναρχίση τις εχθροπραξίες και ότι η τύχη του αποθαρρήνει τους άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.
Καμμιά φορά, όμως, την απόφαση του φόνου ανατρέπει η σκέψη ότι ο εχθρός μπορεί να χρησιμοποιηθή σε υπηρετικά καθήκοντα, εάν τρομοκρατηθή και του χαρισθή η ζωή.
Στην περίπτωση αυτή η βία περιορίζεται να κάνη υποχείριο της αντί να τον σκοτώση.
Αλλά ο νικητής θα έχει στο εξής να αντιμετωπίζη την μανία της εκδικήσεως του ηττημένου, ο οποίος θα βρίσκεται σέ συνεχή αναμονή.

Το δικαίωμα της αντιθέσεως στη βία
---------
Αυτή, λοιπόν, ήταν αρχικά η κατάσταση: η επικράτηση του ισχυροτέρου, της κτηνώδους βίας, ή της βίας που την στήριζε η ευφυία.
Γνωρίζουμε ότι αυτό το καθεστώς μετεβλήθη στην διάρκεια της εξελίξεως, ότι ένας δρόμος οδήγησε από την βία στο δίκαιο, στο νόμο. Ποιός, όμως;

Κατά την γνώμη μου, εκείνος ο δρόμος που περνούσε από την διαπίστωση ότι η μεγαλύτερη δύναμη του ενός μπορούσε να αντιμετωπισθή από την ένωση των περισσοτέρων αδυνάτων.
Η ισχύς εν τη ενώσει.
Η βία καταπολεμείται από την συνένωση των πολλών και η δύναμη αυτών που συνενώθηκαν εκπροσωπεί τώρα το δικαίωμα της αντιθέσεως στην βία του ενός.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το δίκαιο είναι η δύναμη μιας κοινότητος. Η οποία παραμένει πάντα βία, έτοιμη να εκδηλωθή εναντίον εκεινού που της αντιτίθεται, ενεργεί με τα ίδια μέσα, ακολουθεί τους ίδιους σκοπούς.
Στην πραγματικότητα, η μόνη διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν θριαμβεύει πια η βία του ενός αλλά η βία της κοινότητος.

Αλλά για να πραγματοποιηθή αυτό το πέρασμα της βίας στο νέο δίκαιο, πρέπει να εκπληρωθή μια ψυχολογική προυπόθεση.
Η ένωση των πολλών θα πρέπει να είναι μόνιμη, σταθερή.
Εάν πραγματοποιηθή μονο προς τον σκοπό να καταπολεμηθή ο προπέτης για να διαλυθή μετά την ήττα του, δεν επιτυγχάνεται τίποτα.
Ο πρώτος που θα θεωρούσε τον εαυτό του ισχυρότερο, θα φιλοδοξούσε εκ νέου να κυριαρχήση δια της βίας, και το παιχνίδι θα επαναλαμβανόταν χωρίς τέλος.

Η κοινότητα οφείλει να παραμένη συνεχώς ηνωμένη, να προδιαγράψη τους κανόνες που θα προλαμβάνουν τις ανταρσίες, να διορίση τα όργανα τα οποία θα αγρυπνούν για την τήρηση των κανόνων, των νόμων, και τα οποία όργανα θα προνοούν για την εκτέλεση των νομίμων πράξεων βίας.
Σε μιά παρόμοια κοινότητα συμφερόντων δημιουργούνται μεταξύ των μελών μιάς ηνωμένης ανθρώπινης ομάδος συνεσθηματικοί δεσμοί, κοινά αισθήματα στα οποία στηρίζεται η πραγματική της δύναμη.


Σε τι χρησιμεύουν οι νόμοι
----------
Το πράγμα είναι απλό, σε όσο διάστημα η κοινότητα αποτελείται από ωρισμένα άτομα εξ ίσου ισχυρά, οι νόμοι αυτής της «ομάδος» καθορίζουν μέχρι ποιού σημείου θα πρέπει να περιορισθή η ελευθερία του κάθε ατόμου να χρησιμοποιή την δύναμη του κατά τρόπο βίαιο, ώστε να καταστή δυνατή μιά ασφαλής κοινή ζωή.
Ένα όμως παρόμοιο ειρηνικό καθεστώς είναι νοητό μόνο θεωρητικά Γιατί στην πραγματικότητα, οι περιστάσεις περιπλέκονται, για τον λόγο ότι η κοινότητα, ευθύς εξ αρχής, περιλαμβάνει εξ ίσου δυναμικά, άνδρες και γυναίκες, γονείς και παιδιά, και σύντομα, συνεπεία του πολέμου και των καθυποτάξεων, νικητάς και ηττημένους, οι οποίοι μεταβάλλονται σε κυρίους και σκλάβους.
Το δικαίωμα της κοινότητος καθίσταται τότε έκφραση της σχέσεως ανίσων δυνάμεων στο εσωτερικό της, οι νόμοι γίνονται από, και γιά εκείνους, που διοικούν, οι οποίοι παραχωρούν ελάχιστα δικαιώματα σε αυτούς που καθυπέταξαν.

Από την στιγμή εκείνη υπάρχουν στην κοινότητα δύο πηγές ανησυχίας, αλλά καί
τελειοποιήσεως του νόμου.
Πρώτον, η προσπάθεια του ενός ή του άλλου ατόμου για να υψωθή υπεράνω των περιορισμών που ισχύουν γιά όλους για την επιστροφή συνεπώς από την βασιλεία του νόμου σε εκείνη της βίας και, δεύτερον την συνεχή προσπάθεια των υπηκόων για την απόσπαση περισσότερης εξουσίας και νομιμοποιήσεως αυτών των μεταβολών, δηλαδή από την ισότητα των νόμων γιά όλους, στην ισότητα των νόμων γιά μερικούς.

Αυτή η εξελικτική διαδικασία καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική όταν εκδηλώνωνται μετατοπίσεις της εξουσίας στο εσωτερικό της κοινότητος, όπως μπορεί να συμβή λόγω ιστορικών αιτίων.

Το δίκαιον, ο νόμος, μπορεί προσαρμοσθή βαθμιαίως στις καινούργιες σχέσεις της εξουσίας ή, πράγμα που συμβαίνει συχνότερα, η κυρίαρχη τάξη να μη είναι έτοιμη να αντιμετωπίση αυτή την μεταβολή, οπότε φθάνουμε στην εξέγερση, στον εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή σε μια προσωρινή κατάλυση του νόμου και σε νέες εκδηλώσεις βίας, μετά τις οποίες εγκαθιδρύεται μιά νέα τάξη δικαίου.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι και στούς κόλπους μιάς κοινότητας δεν αποφεύγεται η βίαια λύση των οικονομικών συγκρούσεων. Αλλά οι ανάγκες και η ταυτότητα των συμφερόντων, που προκύπτουν από την ζωή, ευνοούν μιά γρήγορη λύση αυτών των αγώνων, ενώ η πιθανότητα ειρηνικής λύσεως αυτών των καταστάσεων αυξάνει συνεχώς.

Μια ματιά στην ιστορία της ανθρωπότητος, θα μας δείξη μιά αδιάκοπη σειρά συγκρούσεων μεταξύ μιάς κοινότητος και μιάς άλλης, ή μεταξύ πολλών, μεταξύ πόλεων, χωρών, φυλών, λαών, κρατών, οι οποίες γίνονται σχεδόν πάντα δια της προσφυγής στην βία του πολέμου.

Οι πόλεμοι αυτοί καταλήγουν ή σε λεηλασίες ή σε απόλυτη υποταγή του ενός από τον άλλον. Οι κατακτητικοί πόλεμοι δεν μπορούν να κριθούν συνολικά. Μερικοί, όπως των Τούρκων και των Μογγόλων, δεν προκάλεσαν παρά μόνο δυστυχία, ενώ άλλοι αντίθετα, συνετέλεσαν στην μετατροπή της βίας σε νόμο, δημιουργώντας μεγαλύτερες μονάδες, μέσα στις οποίες η δυνατότητα προσφυγής στην βία εξουδετερώνετο, ενώ μια νέα νομοθετική τάξη συνεβίβαζε τις διαφορές.
Όπως οι κατακτήσεις των Ρωμαίων έδωσαν στις μεσογειακές χώρες το πολύτιμο
«Πάξ Ρομάνα».


Ο πόλεμος ώς μέσον «αιώνιας ειρήνης»
---------------

Η απληστία των Γάλλων βασιλέων να επεκτείνουν τα κτήματά τους δημιούργησε μια Γαλλία ηνωμένη, ευημερούσα. Όσο κι’άν αυτό μπορή να φανή παράδοξο, θα πρέπει ωστόσο να παραδεχθούμε ότι ο πόλεμος δεν θα ήταν ένα ανάρμοστο μέσον για την εγκαθίδρυση της «αιώνιας» ειρήνης, γιατί επιτρέπει την δημιουργία αυτών των μεγάλων μονάδων μέσα στις οποίες μιά ισχυρή κεντρική εξουσία καθιστά αδύνατο τον πόλεμο.
Ωστόσο, δεν το κατορθώνει, γιατί οι επιτυχίες της κατακτήσεως κατά κανόνα δεν διαρκούν.
Γιά ότι αφορά την εποχή μας ωδηγούμεθα στο ίδιο συμπέρασμα, στο οποίο καταλάβατε και εσείς από συντομώτερο δρόμο.
Μιά ασφαλής πρόληψη του πολέμου είναι δυνατή μόνο εάν οι άνθρωποι συμφωνήσουν για την σύσταση μιάς κεντρικής εξουσίας, στις οποίας την κρίση θα υποβάλλωνται όλες οι διαφορές.
Στην πρόταση αυτή περιέχονται δύο διαφορετικές ανάγκες: η δημιουργία ενός Ανωτάτου Δικαστηρίου και να εξασφαλισθή η απαιτουμένη εξουσία.
Η πρώτη χωρίς την δεύτερη δεν θα ωφελούσε σε τίποτα.


Δύο αντίθετες παρορμήσεις
-------------

Άς εξετάσουμε τώρα μιά άλλη από τις προτάσεις σας.
Απορείτε ότι είναι τόσο εύκολο να παρασυρθούν οι άνθρωποι στον πόλεμο και υποθέτετε ότι μέσα τους υπάρχει πράγματι μια παρόρμηση προς το μίσος και την καταστροφή.
Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα.

Πιστεύουμε πράγματι στην ύπαρξη αυτού του ενστίκτου και τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε να μελετήσουμε τις εκδηλώσεις του.

Θα μου επιτρέψετε να εκθέσω μέρος της θεωρίας των ενστίκτων, στην οποίαν φθάσαμε έπειτα από πολλά λάθη και δισταγμούς.

Εικάζουμε ότι οι παρορμήσεις του ανθρώπου είναι δύο ειδών: αυτές που τείνουν να διαιωνίσουν και να ενώσουν και τις οποίες αποκαλούμε ερωτικές και σεξουαλικές, και εκείνες που τείνουν να καταστρέψουν και να σκοτώσουν.
Την τελευταία αυτή την αποκαλούμε «επιθετικά ή καταστρεπτικά έστικτα».

Και οι δύο αυτές παρορμήσεις είναι εξ ίσου απαραίτητες, γιατί το φαινόμενο της ζωής εξαρτάται από την συμφωνία και την αντίθεσή τους.

Φαίνεται όμως ότι ουδέποτε μιά παρόρμηση του ενός τύπου μπορεί να δράση μεμονωμένως. Συνδέεται πάντοτε, ή, όπως λέμε, συμμιγνύετε, με ένα ποσοστό της άλλης, το οποίο ποσοστό τής μεταβάλλει τους σκοπούς, ή, αναλόγως των περιπτώσεων, επιτρέπει έτσι την επίτευξή τους. Έτσι, π. χ., το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως είναι ασφαλώς ερωτικό, χωρίς αυτό να εμποδίζη να προσφεύγει στην επιθετικότητα για να εκπληρώση τον σκοπό της.

Οι ανθρώπινες πράξεις αποκαλύπτουν και μιά επιπλοκή διαφορετικού είδους.
Σπανίως η πράξη είναι έργο ενός μόνο παρορμητικού κινήτρου, το οποίο, εξ άλλου, πρέπει να είναι συνδυασμός έρωτα και επιθετικότητος. Κανονικά, πρέπει να συντρέξουν πολλά παρόμοια κίνητρα γιά να καταστήσουν δυνατή την δράση.

Γι’ αυτό, όταν οι άνθρωποι παρακινούνται στον πόλεμο, μεσολαβεί μέσα τους μιά ολόκληρη σειρά από συναίτια κίνητρα, ευγενή και χυδαία.
Τα κίνητρα αυτά δεν χρειάζεται να τα απαριθμήσουμε. Σε αυτά περιλαμβάνεται πάντα η ικανοποίηση της επιθέσεως και της καταστροφής.
Αναρίθμητες ωμότητες της ιστορίας και της καθημερινής ζωής επιβεβαιώνουν την ύπαρξη και τη την δύναμή τους.
Η ανάμιξη αυτών των καταστρεπτικών παρορμήσεων μέ άλλες παρορμήσεις, ερωτικές και ιδεολογικές , διευκόλυνε φυσικά την εκπλήρωσή τους.

Ξεκινώντας από το δόγμα των παρορμήσεων, φθάνουμε σε ένα τύπο γιά να προσδιορίσουμε τους έμμεσους δρόμους της καταπολεμήσεως του πολέμου.
Εάν η ροπή πρός τον πόλεμο είναι προιόν της καταστρεπτικής παρορμήσεως, τότε θα πρέπει να ανατρέξουμε για να την καταπολέμησουμε στην ανταγωνιστική της παρόρμηση: στον έρωτα. Ό,τι προκαλεί συναισθηματικούς δεσμούς στούς ανθρώπους, θα πρέπει να ενεργή έναντι του πολέμου.

Και τώρα θα ήθελα να συζητήσω ένα πρόβλημα, το οποίο δεν θίγετε στην επιστολή σας, και το οποίον με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Γιατί αγανακτούμε τόσο εναντίον του πολέμου; Γιατί δεν τον βλέπουμε σαν ένα από τους τόσους και αλγεινούς ολέθρους της ζωής;

Ο πόλεμος φαίνεται να ταυτίζεται με την φύση, απόλυτα δικαιολογημένα και στην πραγματικότητα να θεωρήται αναπόφευκτος.
Μη σας προξενεί φρίκη η ερώτηση. Η απάντηση υπάρχει: γιατί κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ζωή του, γιατί ο πόλεμος καταστρέφει ανθρώπινες ζωές, θέτει τα άτομα υπό ατιμωτικές συνθήκες, τα υποχρεώνει , παρά την θέλησή τους, να σκοτώνουν άλλα άτομα, καταστρέφει πολύτιμες υλικές αξίες, προιόντα της ανθρώπινης εργασίας και πολλά άλλα.

Επί πλέον ο πόλεμος υπό την σημερινή του μορφή, δεν δίνει καμμιά ευκαιρία εκπληρώσεως του παλαιού ηρωικού ιδεώδους, ενώ ο αυριανός πόλεμος λόγω της τελοιοποιήσεως των μέσων καταστροφής, θα σημαίνει την έξόντωση του ενός, ή και των δύο, αντιπάλων. Όλα είναι τόσο αληθινά και αδιαφιλονίκητα, που μας εκπλήττει το γεγονός ότι η προσφυγή στον πόλεμο δεν έχει ακόμη καταργηθή, βάσει μιάς γενικής συμφωνίας της ανθρωπότητος.
Από αμνημονεύτων χρόνων, η ανθρωπότητα υποβάλλεται στην διαδικασία του εκπολιτισμού.
Σε αυτό οφείλονται όλα τα δεινά μας.
Τα αίτια είναι σκοτεινά, η έκβαση αβέβαιη.
Ίσως οδηγεί στην εξαφάνιση του ανθρωπίνου είδους, αφ’ ενός γιατί τρέφει τόσες προκαταλήψεις απέναντι στην σεξουαλική λειτουργία, και αφ’ ετέρου γιατί σήμερα πολλαπλασιάζονται δυσανάλογα οι αμόρφωτες μάζες και τα καθυστερημένα στρώματα του πληθυσμού, εν σχέσει με τους μορφωμένους καί προωδευμένους.

Ίσως αυτή η διαδικασία να μπορή να συγκριθή με την εξημέρωση ωρισμένων ζώων. Η οποία αναμφίβολα, επιφέρει φυσικές αλλοιώσεις.
Δεν έχουμε ακόμη συνηθίσει στην ιδέα ότι η εξέληξη του πολιτισμού είναι μιά παρόμοια οργανική διαδικασία


Πότε θα γίνουμε όλοι ειρηνόφιλοι ;
--------------

Από τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού, δύο φαίνονται τα πιό ασήμαντα : η ενίσχυση της νοήσεως, η οποία αρχίζει να κυριαρχή των παρορμήσεων και η ενδοστρέφεια της επιθετικότητος, με όλα τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους που επακολουθούν.

Όμως ο πόλεμος έρχεται σε πλήρη αντίφαση προς τον ψυχικό μας κόσμο, όπως τον διαμόρφωσε ο πολιτισμός.
Δέν τον ανεχόμαστε πιά.
Δέν πρόκειται μόνο γιά μιά πνευματική .
Γιά μας τους ειρηνόφιλους ο πόλεμος είναι αφόρητος εξ ιδιοσυγκρασίας.

Πόσο πρέπει να περιμένουμε ώστε και οι άλλοι να γίνουν ειρηνόφιλοι;
Δέν μπορούμε, ή δεν ξέρουμε.
Ίσως όμως να μή αποτελή μιά ουτοπιστική ελπίδα ότι η επιρροή δύο παραγόντων, ή όλο και πιό πολιτισμένη μας στάση και ο δικαιολογημένος φόβος
των συνεπειών ενός ολοκληρωτικού πολέμου, θα τερματίση τον πόλεμο στο προσεχές μέλλον.

Με ποιό τρόπο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Στό μεταξύ, όμως, μπορούμε να πούμε : Όλα όσα συντελούν στήν εκπολιτιστική ανάπτυξη, εργάζονται εναντίον του πολέμου.
Σάς χαιρετώ εγκάρδια. Και σας ζητώ συγνώμη που οι παρατηρήσεις μου σας απεγοήτευσαν.

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2007

Beetlejuice - Shake Shake Shake Senora

congratulations to our neighbours

congratulations neighbours for the great game
It's an old try that keeps going but still worth mentioning...
check it out Conan producers its really worth it...
http://www.taleworlds.com/index.html

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2007

A new picture in a very old world
This new picture is very promising...
Over centuries wars and death curved the mountains and the valleys...
may the future be greatest for all Europeans and their neighbours as well...

Αυτή η νέα εικόνα είναι πολλά υποσχόμενη...
Στη διάρκεια των περασμένων αιώνων οι πόλεμοι και οι θάνατοι χαράκωσαν τα βουνά και όργωσαν τα χωράφια...
Ας είναι το μέλλον καλύτερο για όλους τους Ευρωπαίους και τους γείτονές τους...

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2007

ιδέες για τα παιδιά και όχι μόνο

Έχετε παιδιά και σας αρέσει να τους δίνεται δημιουργικές ιδέες;
Έχετε σκευτεί οτι θα ήταν καλύτερο παιδιά σας να ασχολούνταν περισσότερο με τα χειροτεχνικά από οτι με παιχνίδια στο pc; Δώστε τους λοιπόν τροφή...
http://www.howtoons.com

Medieval Total War : Crusades


Finally victory
Επιτέλους νίκη

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

Αγγελάκας και οι επισκέπτες

'>

Ειρήνη, είχαμε στρατό εκει για την ειρήνη

Είχα μία συζήτηση με έναν μετανάστη από την ρωσία πρόσφατα και το αποτέλεσμά της μου θύμησε σε μεγάλο βαθμό την εντύπωση κάποιον αμερικανών για την χώρα τους...
-"...και τελικά ήταν καλά στη ρωσία έ; αλλά δε σε ενοχλούσε που είχατε με κατοχή αλλές χώρες ;"

-"... ποιά κατοχή στρατό είχαμε γιατι έτσι υπήρχε ειρήνη εκεί μόνο.Πήγαινε ειρηνικά και έμενε. Μόνο στο Αβγανιστάν χασαμε 20,000 παιδία χωρίς λόγο."
-"...αλλά φαντάσου και πόσους χάσανε οι αβγανοί ε¨
-"ναι αλλά εμείς χάσαμε 20,000 παιδιά."
-"και γιατί πηγατε όμως; για τα περάσματα και τα πετρέλαια! για συμφέροντα!"
-"Οχι χωρίς συμφέρον, πήγαμε για την ειρήνη αλλά έκανε λάθος ο πρόεδρός μας!"
-"...και στη τσετσενία αφού χάσατε τόσο κόσμο γιατί είστε;"
-"...άλλο εκεί! αλλά απο τη στιγμή που σκοτώνουν δικούς μας, άν ήμουν εγώ πρόεδρος της ρωσίας μέσα σε τρείς ώρες θα είχα ισσοπεδώσει τα πάντα!"
-"αφού δε σας θέλουν γιατί δε φεύγεται;"
-"ρε σου λέω σε τρείς ώρες θα τα ισοπέδωνα όλα..."
...
Δέ σας θυμίζει συζήτηση με αμερικάνο για αυγανιστάν και ιράκ;

Τα ανθρώπινα δικαιώματα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο.

Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου.

Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από ένα καθεστώς δικαίου, ώστε ο άνθρωπος να μην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της καταπίεσης.

Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα έθνη.

Επειδή, με τον καταστατικό Χάρτη, οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξαν και πάλι την πίστη τους στα θεμελιακά δικαιώματα του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, και διακήρυξαν πως είναι αποφασισμένοι να συντελέσουν στην κοινωνική πρόοδο και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στα πλαίσια μιας ευρύτερης ελευθερίας.

Επειδή τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν, σε συνεργασία με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, τον αποτελεσματικό σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιακών ελευθεριών σε όλο τον κόσμο.

Επειδή η ταυτότητα αντιλήψεων ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτές έχει εξαιρετική σημασία για να εκπληρωθεί πέρα ως πέρα αυτή η υποχρέωση,

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διακηρύσσει ότι η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη Διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, με τη διδασκαλία και την παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών, και να εξασφαλιστεί προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους.

ΑΡΘΡΟ 1

'Ολοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.

ΑΡΘΡΟ 2

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.

Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.

ΑΡΘΡΟ 4

Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.

ΑΡΘΡΟ 5

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.

ΑΡΘΡΟ 6

Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας.

ΑΡΘΡΟ 7

'Ολοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. 'Ολοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση.

ΑΡΘΡΟ 8

Καθένας έχει δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεμελιακά δικαιώματα τα οποία του αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 9

Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα.

ΑΡΘΡΟ 10

Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και δημόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του.

ΑΡΘΡΟ 11

 1. Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, ωσότου διαπιστωθεί η ενοχή του σύμφωνα με τον νόμο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπεράσπισή του εγγυήσεις.
 2. Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που, κατά τον χρόνο που τελέστηκαν, δεν συνιστούσαν αξιόποινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά τον χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.

ΑΡΘΡΟ 12

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους.

ΑΡΘΡΟ 13

 1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους.
 2. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 14

 1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.
 2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για πραγματικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ.

ΑΡΘΡΟ 15

 1. Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας.
 2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωμα να αλλάξει ιθαγένεια.

ΑΡΘΡΟ 16

 1. Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς κανένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή του.
 2. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των μελλονύμφων.
 3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία και το κράτος.

ΑΡΘΡΟ 17

 1. Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
 2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.

ΑΡΘΡΟ 18

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.

ΑΡΘΡΟ 19

Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.

ΑΡΘΡΟ 20

 1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς.
 2. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 21

 1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους.
 2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του.
 3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής.

ΑΡΘΡΟ 22

Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνία, με την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, ανάλογα πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους, έχει χρέος να του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

ΑΡΘΡΟ 23

 1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργεία.
 2. 'Ολοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.
 3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας.
 4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του.

ΑΡΘΡΟ 24

Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, σε λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.

ΑΡΘΡΟ 25

 1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. 'Εχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του.
 2. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης. 'Ολα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία.

ΑΡΘΡΟ 26

 1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους.
 2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.
 3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τους.

ΑΡΘΡΟ 27

 1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της.
 2. Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του.

ΑΡΘΡΟ 28

Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση.

ΑΡΘΡΟ 29

 1. Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της οποίας και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
 2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς δεν υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και του γενικού καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία.
 3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

ΑΡΘΡΟ 30

Καμιά διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν.

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2007

The power of internet

Yesterday 23/11/2007 a reckless driver that killed a man
almost a week earlier forced to surrender to the police. The
power that forced him to surrender was the power of internet and the victim's brothers faith.
The brother spread the report of the police on-line and the search of the suspected car.
Soon the search went really public even on the tv news.
As a result the pressure grew huge...
He surrended soon after.
Yes bad news happen from times to times but always hope remains!
See you around ...
Greeting from greece

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2007

No More Fallujah’s

http://www.thecrimson.com/article.aspx?ref=520770

This month marks the anniversary of the second siege of the city

Published On Wednesday, November 14, 2007 11:08 PM

Over half a century ago, in 1955, the British governor of Kenya, speaking during the infamous Mau Mau uprising, pleaded with all concerned to appreciate the enlightened project that was his Empire’s burden: “The task we have set ourselves is to civilize a great mass of human beings who are in a very primitive moral and social state.” About a decade earlier, his predecessor Philip Mitchell had outlined this duty in starker terms still: “The African has the choice of remaining a savage or of adopting our civilization, culture, religion and language.” (Incidentally, both were eventually knighted.) Blinded by an unshakable conviction in their own tradition’s superiority, it mattered little to these administrators that numbers, facts, and figures told a very different story about barbarity and civilization in almost-independent Kenya.

Against the colonial myths that the Mau Mau epitomized intrinsically “African” savagery, history makes clear systematic British inhumanity. Even though the rebels were responsible for the deaths of almost 2,000 locals enlisted in the colonial cause, more than 10,000 Kenyans were killed by the British, with some estimates running much, much higher (in contrast, only 90 Europeans were murdered by the rebels). The British ran infamous concentration camps, assisted actively by their (civilian) settlers, one of whom described his role in the interrogation process as follows: “Things got a little out of hand. By the time I cut his balls off, he had no ears, and his eyeball, the right one, I think, was hanging out of its socket. Too bad, he died before we got much out of him.”

Much like the British in colonial Kenya, this country’s present-day administration has presided over a similarly stupefying self-righteousness in Iraq. Despite the intervening half-century, in which the great powers were supposed to have outgrown colonial pretence, the barbarity of the ‘civilizing mission’ makes itself apparent in Iraq today. And no episodes in the four and a half years of occupation better demonstrate this than the brutality of the two sieges of the city of Fallujah in 2004.

The first of the two operations began on April 4, concocted hastily by senior administration officials as a knee-jerk response to the murders of four Blackwater employees in Fallujah a few days earlier. Mainstream media here had alluded to the viciousness of the people involved in that crime, speaking of “a barbaric orgy,” “an act of savagery,” and “sheer bestial violence.” In a not-so-precise way, the people of Fallujah were implicated; the event was intentionally left inexplicable, attributable only to the excesses of an angry Arab mob.

What came after, Operation Vigilant Resolve, followed logically from the bigotry of this diagnosis. All of “them” just couldn’t matter as much as “us.” And thus, after roughly a week of furious and sustained military activity, reports were emerging that “over 600 Iraqis ha[d] been killed by American aggression, and the residents ha[d] turned two football fields into graveyards.” While no undisputed account of the details of the devastation exists, doctors working on the ground were seething with rage: One claimed that “not less than 60 percent of the dead were women and children. You can go see the graves yourself.” Another condemned the operation as a “massacre.”

In violation of international conventions safeguarding the rights of civilians in conflict, the U.S. military made assistance to the wounded virtually impossible. Aside from sealing off a major hospital, American snipers targeted ambulances, maintaining that they carried insurgents. Of course, shootings of ambulances transporting only civilians and doctors were reported regularly. When the Iraqi Minister of Health conveyed his outrage over the policy to Paul Bremer, the then-head of the coalition efforts did not deny, but actually defended, the strategy. As the journalist Dahr Jamail has argued, this constitutes an endorsement of “the very definition of collective punishment.”

Not six months later in November 2004, after this first siege had failed, the US attacked again. American Lt. Col. Gary Brandl set the scene, invoking the holiness of the coalition’s efforts in epic fashion: “The enemy has got a face. He’s called Satan. He’s in Fallujah. And we’re going to destroy him.”

And what destruction it was. The head of the city’s compensation commission estimated that Operation Phantom Fury destroyed roughly 70 percent of the city’s buildings. Allegations that the US used white phosphorous as a chemical weapon surfaced soon after. While officials initially denied that the shells were used in an illegal way (according to international law, white phosphorous can be used to illuminate terrain, but not against individuals), they were forced to modify their position a year later when a military magazine revealed that troops had used it to “flush out” insurgents. And, of course, the estimated death tolls were extraordinary: According to Iraqi NGOs and medical workers, up to 6,000 Iraqis perished, again mostly civilians.

As we remember the anniversary of this madness, then, it will not be enough simply to register our disgust. In the face of the gross depravity of this country’s imperial presence in Iraq, we have to be prepared to assert actively our wholesale opposition. Sentiments must become convictions; inklings must become arguments. To the pessimists among us, Joan Baez said it best: “Action is the antidote to despair.” Let us make sure that this anniversary also marks the beginning of the end.

Adaner Usmani '08 is a social studies concentrator in Dunster House. His column appears on alternate Thursdays.
by
ADANER USMANI

Δυσοίονο το μέλλον της χώρας μου?

Σε όλο τον κόσμο η εκπαίδευση είναι πρωταρχικό μέλημα των χωρών που θέλουν να γίνουν ανταγωνιστικές και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή τους.
Στη περιοχή μας λοιπόν στα βαλκάνια ποιές χώρες δίνουν σημασία στην εκπαίδευση σε μεγαλύτερο βαθμό? Η τουρκία, η Αλβανία. Κάθε χρόνο στη κωσταντινούπολη γίνεται η μεγαλύτερη έκθεση πρηροφοριακών συστημάτων στα βαλκάνια. Στην ελλάδα με την dte να μή σχολιάσω καλύτερα !
Οι αλβανοί γείτονές μας αποδεικνείουν συνεχώς πως στα ελληνικά γράμματα ανταγωνίζονται τους έλληνες και τους προσπερνούν με άνεση.
Και οι έλληνες τι ?
Πραγματικά ανησυχώ για το μέλλον της χώρας και των κατοίκων της...

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2007

Καταπληκτικά poster


Αν και σελίδες με πολύ καλά wallpaper υπάρχουν παντού δωρεάν αξίζει να αναφερθώ στην http://princess-of-shadows.deviantart.com/
Μία επίσκεψη θα σας δώσει μία ιδέα ...

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2007

Είσαι αρκετά έλληνας ?

Καθώς πορευόμουν επί της Θησέως στη Καλλιθέα παρατήρησα την εξής εικόνα σε διάβαση πεζών στο διάζωμα:
Ένα τύπου βέσπας μηχανάκι όπου προσπαθούσε να διασχίσει την Θησέως ενώ καβάλα ήταν μία κυρία που μόλις φαινόταν να είχε βγει από κομμωτήριο και είχε πολύ περιποιημένο μαλλί Φυσικά δε φόραγε κράνος. Από πίσω της καθόταν ο πιθανότατα υιός της εξίσου καλοντυμένος και καλοχτενισμένος και φυσικά χωρίς κράνος.
Ανάμεσα στα πόδια της οδηγού κυρίας προαναφερθείσας στεκόταν αγέρωχο το πλήρως ανεπτυγμένο σκυλί τους τύπου χάσκι με το λουρί φυσικά να το κρατάει η οδηγός.
Αν από την παραπάνω εικόνα τίποτα δε σας ξενίζει μπορείτε να είστε σίγουρος πως έχετε τα καλύτερα στοιχεία του Έλληνα ενσωματωμένα στο dna σας.
Αν πάλι κάτι σας κίνησε την περιέργεια μάλλον θα ήταν η απουσία αναφοράς της μάρκας της βέσπας.
Τέλος για τους υπόλοιπους είμαι σίγουρος πως δέ θα έχετε φτάσει ώς εδώ οπότε ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑΡΑ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕ!!!!!!!!

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2007

Church - faith

Never forget not to confuse your faith with your current church
By not confusing them you stay religious while u can restrain yourself from radical activities

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2007

call the profesionals

Να προσέχετε για να έχετε

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2007

Iraq explosives

Lucky guys

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2007

Hrodotos

Επειδή τα ελληνικά κοίμενα είναι μεγαλήτερης αξίας στους ξένους τα έχουν και διαθέσιμα σε όλους...
http://www.iranchamber.com/history/herodotus/herodotus_history_book1.php

Do you Know what Kaizen means ?

Let me ask you a simple question that if you answer might motivate your future!
What "Kaizen" means?

Επιτρέψτε μου να σας θέσω μία ερώτηση που εάν απαντήσετε ίσως να έχετε καλύτερο μέλλον!
Τί σημαίνει "Kaizen" ;

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2007

La Realidad USA vs IRAK (Bryanleo)

Η αλήθεια είναι πολύ χεςιρότερη από όσο θα μάθουμε ποτε ...

Timbaland - The Way I Are OFFICIAL MUSIC VIDEO

very cool

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ψαράς και ο επιχειρηματίας

Είναι απόγευμα και ο μπαρμπας απο το ωραιο νησάκι του Αιγαίου έχει πάει για ψάρεμα στην αμμουδιά. Αφού ρίχνει την πετονιά ξαπλώνει προς τα πίσω στηριζόμενος στους αγκώνες του και αρχίζει να αγναντεύει περιμένοντας κάποιο τσίμπημα. Σε λίγο εμφανίζεται ένας επιχειρηματίας στην αμμουδιά που είχε πάει βόλτα για να αποβάλει λίγο από το στρες που του δημιουργούσαν οι δουλειές του.

Βλέποντας τον ψαρά να ψαρεύει τόσο νωχελικά, τον πλησιάζει και του λέει:
- Δεν κάνεις καλά, με αυτό τον τρόπο δεν θα πιάσεις ψάρια. Πρέπει να βρέξεις κώλο αν θέλεις να πιάσεις ψάρια
- Για ποιο λόγο; τον ρωτάει ο ψαράς.
- Θα τα πουλάς και θα βγάζεις κέρδος.
- Για ποιο λόγο;
- Μετά από λίγο καιρό με τα κέρδηθα πάρεις δίχτυα ώστε να πιάνεις περισσότερα ψάρια
- Για ποιο λόγο; λέει και πάλι ο ψαράς.
Λίγο ενοχλημένος, ο επιχειρηματίας αποκρίνεται :
- Πιάνοντας περισσότερα ψάρια θα μπορέσεις να πάρεις μία βάρκα και να βγάλεις περισσότερα χρήματα
- Για ποιο λόγο; ξαναλέει ο ψαράς.
Έχει αρχίσει να του την δίνει του επιχειρηματία η μονότονη απάντηση του ψαρά αλλά υπομονετικά του εξηγεί:
- Με τα χρήματα θα αγοράσεις ένα μεγαλύτερο πλοίο και θα προσλάβεις ανθρώπους να σε βοηθούν!
- Για ποιο λόγο; ρωτάει και πάλι ο ψαράς.
Ο επιχειρηματίας είναι πλέον κατακόκκινος, γεμάτος θυμό!
- Μα δεν καταλαβαίνεις; Σε λίγα χρόνια θα έχεις έναν ολόκληρο στόλο από ψαράδικα, με πολλούς υπαλλήλους, που θα ψαρεύουν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, για λογαριασμό σου.
- Για ποιο λόγο;

- 'Ετσι, θα μπορέσεις να εισάγεις την εταιρεία σου στο χρηματιστήριο. Θα θησαυρίσεις και μετά, χωρίς να σκας, το μόνο που θα έχεις να κάνεις είναι να κάθεσαι στην αμμουδιά και να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα!!

- Γιατί, τώρα τι κάνω;

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2007

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2007

Hyundai Scorpion advertisment

Tough girls
Σκληρό κοπέλι

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2007

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2007

All Good Things (come to an end) - Nelly Furtado

Be optimist and live day by day every day :)
Ζείτε αισιόδοξα και καθε μέρα με τη μέρα λίγο λιγο :)

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2007

Watch out on the streets

There are idiot drivers and some suicidal. When these two meet
eachother you better dont get on their way.
Do this and you might see your children,your girlfriend, your family or anything you love one more day...

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2007

Καλλιέργεια καυσίμων αντί τροφίμων


Ενας ακήρυκτος αγροοικονομικός πόλεμος έχει ξεσπάσει σε ολόκληρο τον πλανήτη - ένας πόλεμος ανάμεσα σε έξι δισεκατομμύρια στομάχια και 800 εκατομμύρια ρεζερβουάρ. Θρυαλλίδα του πολέμου το πολλά υποσχόμενο νέο γεωργικό «Ελντοράντο» - τα βιοκαύσιμα, που θέτουν στους αργότες ανά τον κόσμο το δίλημμα να καλλιεργήσουν τρόφιμα ή καύσιμα.

Γ. ΤΣΙΑΡΑΣ * σελ. Δ12-13

How To Be The Perfect Girlfriend


VideoJug: How To Be The Perfect Girlfriend

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2007

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2007

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2007

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ

Σας παραθέτω τη παρακάτω επιστολή που θα πρεπε αντί για σας να την δουν οι αρμόδιοι...


Σας παραθέτω τη παρακάτω επιστολή που θα πρεπε αντί για σας να την δουν οι αρμόδιοι...ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ & ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ (εν θερμώ)

Εγώ, ο «απλός πολίτης» της ταλαίπωρης αυτής χώρας, που θρήνησε πενήντα και πλέον νεκρούς από τις φλόγες της αμετροέπειας και την ανικανότητα των κρατικών μηχανισμών να πράξουν τα αυτονόητα, θέλω να σας φωνάξω ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.
Οφείλετε να μου εγγυηθείτε την ασφάλεια της ζωής μου, της περιουσίας μου, του εθνικού μου πλούτου, της δασικής μου κληρονομιάς και της ψυχικής μου ηρεμίας.
Οφείλετε να οχυρώσετε την καθημερινότητά μου και να προσπαθείτε να την βελτιώνετε διαρκώς, αντί να στέκεστε απαθείς ή έστω αμήχανοι σε κάθε ληστρική επιδρομή που δέχεται η ποιότητα της ζωής μου. Είτε πρόκειται για φυσική καταστροφή, είτε πρόκειται για εμπρησμό, είτε πρόκειται για την ανάγκη μου σε περίθαλψη ή σε εκπαίδευση, οφείλετε να μου διασφαλίζετε μία αξιοπρεπή διαβίωση και ένα μέλλον που δεν θα μοιάζει μέρα με τη μέρα πιο εφιαλτικό.
Οφείλετε να με αντιμετωπίζετε με αίσθημα ευθύνης και να μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μου. Πάψτε να κρύβεστε σε κάθε τραγωδία, θεωρώντας ότι η «κοντόφθαλμη» μνήμη μου θα σας απαλλάξει ή θα σας αθωώσει. Πάψτε να καμουφλάρετε την ανεπάρκεια διαχείρισης κρίσεων πίσω από δικαιολογίες για «οργανωμένα σχέδια και αλλότριες δυνάμεις» (έτσι κι αλλιώς τα γνωρίζατε εκ των προτέρων).
Πάψτε να με κοιτάζετε θεατρινίζοντας τη θλίψη στα τηλεοπτικά πλάνα και ζητήστε μου επιτέλους μία συγγνώμη. Μία έμπρακτη συγγνώμη που δεν θα φέρει πίσω τους δεκάδες νεκρούς, ούτε θα ανακτήσει τις χαμένες περιουσίες. Δεν θα ανακουφίσει καν όσους θα ζήσουν τον επόμενο καιρό πιο φτωχοί, πιο ανασφαλείς και πιο προδομένοι από την ίδια τους την Πολιτεία. Δεν θα φέρει πίσω όσο οξυγόνο χάθηκε από τις αυριανές ανάσες μας. Θα έδειχνε όμως ότι πράγματι νοιάζεστε -έστω και την ύστατη ώρα- γι’ αυτό τον τόπο και την συμφορά που τον βρήκε.
Εγώ, ο πολίτης της καμένης Ελλάδας σας ζητώ την ελάχιστη απτή συγγνώμη που μου χρωστάτε. Οι πρόωρες εκλογές διέλυσαν πλήρως την κρατική μηχανή. Όλα τα κόμματα επικροτήσατε την προκήρυξή τους και σπεύσατε να δηλώσετε πανέτοιμα, χωρίς να υπολογίσετε σε τι κίνδυνο βάλατε τη χώρα που διανύει την πιο επικίνδυνη θερμοπυρική της περίοδο. Η πολιτική ευθύνη ανήκει σε όλους σας και επιμερίζεται ανάλογα με το βαθμό των εξουσιών σας.
Αν πράγματι έχετε συναίσθηση των ευθυνών σας, δώστε πίσω τα χρήματα της προεκλογικής σας καμπάνιας σε όσους κάηκαν από την ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού να προστατέψει τις ζωές και τις περιουσίες τους.
Εγώ, ο πολίτης της καμένης Ελλάδας σε λίγες μέρες θα σταθώ μπροστά στις κάλπες που μου στήσατε. Και ίσως για πρώτη φορά το μαύρο της ψυχής μου και του περιβάλλοντός μου να ‘χει άλλο νόημα αν το διπλώσω στον φάκελο και σας το επιστρέψω.

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2007

were is the pattern?

Δέ μου αρέσει να πιστεύω στην τύχη και πιστεύω πως απλά είναι η έννοια της υπενθύμισης αυτού του παράγοντα που δέ σκεφτικά νωρίτερα!

Δέ δέχομαι πως η πλειοψηφία των πυρκαγιών είναι χωρίς δόλο και από απροσεξία.

Δέ δέχομαι πως ο παράγωντας ανεμος είναι ελαφρυντικό για 63 νεκρούς. Μπορείτε να μετρήσετε ώς το 63 αφήνωντας 3 sec ανα άνθρωπο για να αντιληφθείτε τον αριθμό (που ίσως ανέβει και άλλο!)

Διάβασα μόλις στην "Μετρό" 27/8/08 σε αρθρο του Νίκου Χιδιρογλου μία πιθανη προέλευση του κινήτρου αυτών που στέλνουν τις μαριονέτες τους.

Ποιητικά ,θα έλεγα σε βαθμό που ανατρίχιασα, ανέφερε την λέξη καταρα των χωρών. Πετρέλαιο.
Θα επεκτείνω την πρότασή του. σε μία αληθοφανής με πολλές ενδείξεις "θεωρία συνομοσίας"

α. Μπουργάς - Αλεξανδρούπολη
Το σχέδιο για τον αγωγό πετρελαίου αυτόν είχε λιώσει στις συζητήσεις επι συζητήσεων.
Πολύ αργά και σταθερά αρχισε μετά απο δεκαετίες συζητήσεων να πραγματοποιείτε και τελικώς να ολοκληρώνεται. Οι αμεσα εμπλεκόμενες χώρες Ελλάς-Βουλγαρία-Ρωσία
Η άμεσα θυγόμενες Τουρκία - ΗΠΑ. Σε εξαίσια συνεργασία με απειλές και γραφιοκρατικά τεχνάσματα το έργο καθυστερούσε.Να μή ξεχνάμε πως 10% της Βουλγαρίας είναι τούρκοι και συμμετέχουν ενεργά στη πολιτική ζωή του τόπου τους. Φυσικά η ΗΠΑ δε χρειάζεται να πούμε ποιόν γείτονα χρησιμοποιεί για τις απειλές της.
Κάθώς το έργο ολοκληρωνόνταν τακτικές επισκέψεις των υπηρεσιών εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ γίναν προς την Ελληνική Αρχή με προφανείς στόχους την αναβολή ή ακύρωση ακόμα του έργου και φυσικά την επιβεβαίωση των αριστων κατα τα άλλα σχέσεων Ελλάς - ΗΠΑ.
Το έργο ολοκρηρώθηκε και έσπεφσαν να δηλώσουν ετοιμοι να συμετάσχουν στη διαχείρηση του έργου οι φίλοι μας απο τις ΗΠΑ. Αυτό δέν έγινε όμως δεκτό.
Επρεπε λοιπόν να πάρουν οι δύο πλευρές τα μαθήματα που τους αρμόζουν.
Στην ασταθή πολιτικά και ήδη οικονομικά ελεγχόμενη Βουλγαρία μία έκρηξη αρκεί "SOFIA — An explosion ripped through a pipeline in Bulgaria"
Στην Ελλάδα προτίμησαν την ολική επαναφορά κάτω από την ομπρέλα της Αμερικανικής διοίκησης.
Πώς θα γίνει αυτό; Ας κοιτάξουμε του αριθμούς.
Επι ένα καλοκαίρι το σχέδιο εκτελείται αλλα το Σαββάτο μόλις καταφέραν να το υλοποιήσουν. Χτύπησαν τόσο δυνατά που το μέτωπο της πυροσβεστικής θρυψαλίστικε ολοκληρωτικά και η φωτιά έπληξε μέτωπικά της την οικονομία της χώρας που πραγματικά θα χρειαστεί νέα δάνεια για να ενισχύσει όπως όπως του πυρόβλητους.
Κάτι μου λέει πως η ΕΕ θα δυσκολευτεί να μας ενισχύσει αυτή τη φορα.

Κυριακή, 26 Αυγούστου 2007

Do not go gentle into that good night by Dylan Thomas

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

From The Poems of Dylan Thomas

Ελληνική τραγωδία!!!

Στην Ελλάδα μας διαδραματίζεται μία ακόμη πράξη του σύγχρονου δράματος
Το έργο έχει θέμα την καταστροφή του περιβάλλοντος
Πρωταγωνιστές, θύτες και θύματα οι Έλληνες..
Πράξη πρώτη υποβίβαση της παιδείας
Πράξη δεύτερη υποβίβαση της δημοκρατίας
Πράξη τρίτη αναβάθμιση της απάθειας-εγωπάθειας-ατομικισμού.
Πράξη τέταρτη γέμισμα του στομαχιού διότι ο φαγωμένος δε μιλάει.

Πράξη πέμπτη δοκιμαστικές επιθέσεις σε διάφορους τομείς για συνεχή έλεγχο των αντανακλαστικών βλέπε:(Ε.Ε - Σκόπια-Μακεδονία, Τουρκία-ΕΕ-αιγαίο-πετρέλαια-νησιά, Βιβλία ιστορίας-έκθεσης; και άλλα που δε μαθαίνουμε παρα πολύ αργά)
Πράξη έκτη τελική ευθεία προγραμματισμός-έλεγχος προγράμματος

Αρχίζει η κρίση...
Την ζούμε και πού θα καταλήξουμε θα δούμε...

Τί θα κάνουμε;
Εσύ; η μάνα σου; η γυναίκα σου; η ιστορία σου;
Θα αφεθείτε στη ληθή;
Θα γίνετε στάχτη;
θα σας οργώσουν και θα σας αλέσουν;

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2007

Coke - Video Game

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2007

watch on line movies free

Πραγματικά δε σκευτίκατε ποτέ να δείτε ολόκληρη ταινία στο internet χωρίς να την κατεβάσετε;
Αν σας ενδιαφέρει το θέμα επισκευθείτε την http://english.themovieshub.com/
Φυσικά μια γρήγορη σύνδεση είναι ενδεδειγμένη...

stavento - neraides

Σε όλες τις νεράιδες...

to pio gliko methisi - Stavento

Μια ακόμη μπαλάντα που αξίζει να ακούσετε με όμορφη παρέα...

Stavento - Poso Akoma

Ενα απο τα καλύτερα συγκροτήματα κατα τη γνωμη μου της νέας ελληνικής μουσικής στην Ελλας

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2007

Text online pc game... Detective

http://www.xs4all.nl/~pot/infocom/

Play Infocom Adventures Online here!!

Αν σας ενδιαφερουν τα text games εδώ θα βρείτε καποια αξιόλογα...

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2007

Συστάσεις - Introductions

http://www.ifilm.com/
this link is one of the best for all kind of videos...
Something like utube but ofcourse smaller...
Most definetely worth a visit...

Η παραπάνω ιστόσελίδα είναι μια από τις πολύ καλές στο χώρο των video...
Θυμίζει λίγο utube αλλά φυσικά είναι μικρότερο...
Αξίζει μία τουλάχιστον επίσκεψη, ειλικρινά...

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2007

Energy Revolution - Greek subs

Krete for ever... Κρήτη για πάντα...

Μετά από 7 τέλειες μέρες διακοπών στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου στη Κρήτη ένα θα πω μονάχα...

ΤΗΝ ΣΥΝΙΣΤΏ ΑΝΕΠΙΦΎΛΑΚΤΑ ΣΕ ΌΛΟΥΣ

Θέλετε με τη κοπέλα σας ή το αγόρι σας... Άψογα και άφταστης ομορφιάς μέρη να δείτε και να μείνετε...
Θέλετε με τη παρέα σας για clubbing, και ότι άλλο προκύψει? Ξεχάστε τη Μύκονο και τα λοιπά...
Θέλετε να πάτε με οικογένεια και παιδιά? που πιο οικονομικά και με πιό φυλική ατμόσφαιρα από τη κρήτη...

Αναμείνατε και γαι νεότερα σε επόμενες ενημερώσεις...

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2007

Διαφημιστικά πρακτορεία !!!!

Έχετε Blog και διψάτε για χρήμα ;
Μήπως η adsense της google δε σας είναι αρκετή ;
Πόσο το έχετε ψάξει το θέμα άραγε;
Βρήκα μια καλή λίστα και σας τη παραθέτω γενναιόδωρα!!!

Παρακαλώ στείλτε μου σχόλια και καντε κανα κλίκ στις διαφημίσεις βρε :)

Primarily CPM Based Ad Networks

Primarily CPA/CPL Ad Networks

Primarily CPC AND/OR Text Based/Contextual Ad Networks

Shopping/Comparison Networks

“Non-Standard” Ad Networks (PopUps, Expandables, Pay Per Post, etc.)

Specific Demographic Ad Networks

NON-US Primarily CPM Based Ad Networks

NON-US Primarily CPC AND/OR Text Based/Contextual Ad Networks

NON-US Primarily CPA/CPL Ad Networks

Αν ξέρετε κάποιο άλλο adnetwork στείλτε το να το μελετήσουμε παρέα!!

Where do you sleep ? Πού κοιμάστε;

Αν το κρεβάτι δέ το θέλετε μόνο για ύπνο τότε θα σας συστήσω ανεπιφύλαχτα τα σιδερένια.
Μπορείτε να πάρετε μια γέυση στο κατάστημα www.volcano.gr
Θα μείνετε παραπάνω από ευχαριστημένοι...

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2007

Make money? Θέλετε να κάνετε λεφτά;

Θέλετε να κάνετε πολλά λεφτά;
Η ερώτηση απλή! Η απάντηση εξίσου συνηθισμένη.. ΌΧΙ
Ενώ ο περισσότερος κόσμος θέλει λεφτά και ποτέ δε δείχνει να του φτάνουν
στη πραγματικότητα λίγοι είναι αυτοί που πραγματικά επιδιώκουν να αποκτήσουν πολλά...
Η αλήθεια βρίσκεται τριγύρω μας. Οι Ελληνες δέν τα κυνηγούν γιατί δε δείχνουν να πιστέυουν πως με ορθολογικό τρόπο θα μπορούσαν να τα αποκτήσουν. Συνεπώς δεν μαθαίνουν να έχουν οράματα και μακρόπνοα σχέδια αλλα σύνθετα και προτότυπα σχέδια αρπαχτών.
Αυτό τους περιορίζει και τους κανει μικρότερους των αναγκών της κοινωνίας τους και της αγοράς.

Do you want to make a lot of money?
The question is simple! The answer equally not... No
While most people want money and never seem to lay his hands on enough
in reality very few really are after big money...
The truth is all around. Greeks do not chase big money because they do not believe
that orthological way cat take them to this. Consequently they do not
learn to drema long term plans but short complexed plans of succesfully
fortune hunts.
Thus this limits them to smaller against social and market needs

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2007

War - USA Two versions... Always read the other side...

Πάντα πρέπει να μελετάμε δύο εκδοχές όταν θέλουμε να βγάλουμε συμπεράσματα πραγματικά πλησιέστερα στην πραγματικότητα... Η εκδοχή της εξουσίας και η άλλη...
Η μ'ια είναι έυκολα προσβάσιμη η άλλη αγωνίζεται να αναδειχθεί...
Οι παρακάτω ιστοσελίδες βοηθούν την κατάσταση καθόλου?
Παρακαλώ ρίχτε μία ματιά έστω...

http://www.presstv.ir/news.aspx
http://www.ericblumrich.com/index.html

We should always study both versions when we want to make conclusions closer to realities...
The version of the power and the other...
The one is always available and obvious and the other is fighting to float...
Can these pages help the situation at all?
Please take a look...

http://www.presstv.ir/news.aspx
http://www.ericblumrich.com/index.html

Σάββατο, 21 Ιουλίου 2007

the most complicated riddle you will find on the web

http://www.deathball.net/notpron/
Ο γρίφος αυτός θα σας φάει ατελείωτες άρες και μέρες και μήνες έως
να φτάσετε όσο αντέχετε... χωρίς να κλέψετε εννοείτε. θα χρειαστείτε από κώδικα μόρς και αναγραμματισμούς έως

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2007

doing business abroad

Οταν ενδιαφερόμαστε για την οικονομία μας πρέπει να την συγκρίνουμε και με άλλες...
Το καλύτερο Site για τον σκοπό αυτό είναι το παρακάτω...
http://www.doingbusiness.org/

Παρουσιάζει εκεί λοιπόν πού είμαστε και πού είναι οι άλλες οικονομίες.

Υ.Γ.
Το site περιέχει νομοθεσία και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για ίδρυση επιχείρησης ανα χώρα πολύ αναλυτικά και καίρια
Αριστα βαθμολογημένο

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2007

milla jovovits


simple perfect mila

perfect kylieno comments

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2007


Αν αναρωτηθήκατε ποτέ που θα βρείτε όλες αυτές τις κλασικές Καλτ ταινίες της χρησής εποχής της κασετας στην Ελλάδα αλλά και πραγματικά πάρα πολλές ακόμα ταινείες παλιές και νέες για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλεότεροι τότε το www.koproskilo.gr είναι κατα πολύ το καλύτερο Site που κυκλοφορεί. Θα βρείτε τα κλασικότερα των κλάσικών και ακόμη περισσότερα. Μία επίσκεψη θα σας πείσει...


Η πιο κορυφαία αρθογραφία που έχει περάσει από μπροστά μου
με καλή επιχειρηματολογία αναλυτικότατες παρουσιασεις
αλλα μέτρια link
http://www.e-telescope.gr/

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2007

...Οι εκφάνσεις της τέχνης είναι τόσες πλέον που δίσκολα ξεχωρίζεις τα μοναδικά κομμάτια.
Η σελίδα περιέχει πολλές συλλογές και καλή αξιολόγηση των καλύτερων κοματιών της συλλογής τους
Εμένα πάντα με εντυπωσίαζε το είδος φαντασίας με δράκους και πλάσματα που μας πλανέυουν και ταξιδεύουν σε άλλου κόσμους ή και σε όνειρα
Fantasy Art at Epilogue. Epilogue is an online art gallery and community of fantasy artists that offers only the highest quality Fantasy Art, Sci-fi Art, and Anime / Manga.


Fantasy Art at Epilogue.net
Fantasy Art at Epilogue.net

Καλός ορίσατε στις ιστορίες για αγρίους


Το blog θα έχει σκοπό την ενημέρωσή σας για οικονομικές πολιτικές κινήσεις και ειδήσεις...
Μπααα δε νομίζω
Το blog θα έχει στόχο να ενημερώνει για αξιόπιστα (σχετικά) site για τέχνη...
Λίγο πολύ
Το blog θα περιέχει αγαπημένα άρθρα του ιδίου και θα είναι ανοιχτό σε προτάσεις
Αρκετα κοντα στην πραγματικότητα

Keep on Blogging...


Η "Δημοκρατία" και η ελευθερία εξαρτάται από εμάς
Απο τους αγώνες μας. Το αίμα τους
Τον ιδρώτα μας
Τα Πάθη μας
Τα λάθη μας
Democracy relies on people talking